مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۷ مطلب در مرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ مرداد ۸۸ ، ۰۱:۲۵
 • ۱۷ نمایش
 • مضراب

شیرین عقل!

۲۷
مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۷ مرداد ۸۸ ، ۱۷:۱۲
 • ۲۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳ مرداد ۸۸ ، ۰۷:۱۳
 • ۱۸ نمایش
 • مضراب

خودخواه

۲۰
مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۰ مرداد ۸۸ ، ۱۰:۲۹
 • ۲۶ نمایش
 • مضراب

اعتماد

۱۳
مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۳ مرداد ۸۸ ، ۱۸:۴۲
 • ۲۰ نمایش
 • مضراب