مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر...
شخصیت من چیزیه که من هستم...
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی!

پیام های کوتاه
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۹ تیر ۹۶ ، ۲۳:۲۱
 • ۱۸ نمایش
 • مضراب

دنیا همه هیچ!

۲۳
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۲:۵۲
 • ۳۱ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۳
 • ۴۸ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۴۰
 • ۶۷ نمایش
 • مضراب

درون جان.. مددی!

۱۸
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۳۴
 • ۶۲ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۹
 • ۴۸ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۵۳
 • ۴۴ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۵۸
 • ۵۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۰۰
 • ۷۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۱
 • ۶۲ نمایش
 • مضراب