مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۸۶ ثبت شده است

خوش بینی

۲۹
بهمن
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۹ بهمن ۸۶ ، ۱۵:۰۵
 • ۱۶ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۱ بهمن ۸۶ ، ۱۹:۱۱
 • ۲۰ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۲ بهمن ۸۶ ، ۰۵:۱۸
 • ۱۹ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۶ بهمن ۸۶ ، ۱۸:۳۵
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب