مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

گمونم دولت الکترونیک فرار کرده رفته کانادا

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۴ ق.ظ

یعنی پی پی همه عالم توی این مملکت!

از دیشب می خوام انتقال وجه انجام بدم اینترنتی و نمی شه. ظاهراً شبکه شتاب قطع هست.

تلفن های بانک ها هم اصلاً جواب داده نمی شه :/

  • مضراب