مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۲۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

این روزا..

۳۱
شهریور
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۴۲
 • ۹۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۰
 • ۷۰ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۱۰
 • ۶۹ نمایش
 • مضراب

پدرم، تاج سرم!

۲۷
شهریور
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۱
 • ۹۰ نمایش
 • مضراب

پاییز خر است!

۲۶
شهریور
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۳
 • ۶۳ نمایش
 • مضراب