مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۴۷
 • ۵۹ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۲۱:۲۵
 • ۹۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۲۰
 • ۶۹ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۴۸
 • ۶۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۲۸
 • ۳۴ نمایش
 • مضراب