مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۴۰
 • ۱۶۱ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۴۶
 • ۱۳۰ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۰۷
 • ۱۵۰ نمایش
 • مضراب

این روزام..

۲۷
خرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۵۰
 • ۳۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۳۸
 • ۷۵ نمایش
 • مضراب