مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۵ آبان ۹۳ ، ۱۱:۲۹
 • ۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۴ آبان ۹۳ ، ۱۶:۲۳
 • ۸ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۳ آبان ۹۳ ، ۲۲:۰۵
 • ۳۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۱۹
 • ۶۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۲ آبان ۹۳ ، ۱۵:۰۰
 • ۳۶ نمایش
 • مضراب