مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

ت ن ه ا ی ی

۲۶
خرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۶ خرداد ۸۸ ، ۱۷:۳۲
  • ۱۴ نمایش
  • مضراب

شب 1

۱۹
خرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۹ خرداد ۸۸ ، ۰۹:۵۸
  • ۱۳ نمایش
  • مضراب

مرگ ...

۱۴
خرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۴ خرداد ۸۸ ، ۱۵:۵۸
  • ۱۷ نمایش
  • مضراب