مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۳ مطلب در فروردين ۱۳۸۸ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۱ فروردين ۸۸ ، ۱۲:۳۰
  • ۱۴ نمایش
  • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۰ فروردين ۸۸ ، ۱۸:۵۸
  • ۲۷ نمایش
  • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۰ فروردين ۸۸ ، ۱۷:۲۷
  • ۹ نمایش
  • مضراب