مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۴ مطلب در آذر ۱۳۸۷ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۸ آذر ۸۷ ، ۱۸:۰۶
 • ۲۰ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۵ آذر ۸۷ ، ۱۶:۱۰
 • ۱۶ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۹ آذر ۸۷ ، ۰۶:۴۲
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۵ آذر ۸۷ ، ۰۵:۳۸
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب