مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۴ مطلب در تیر ۱۳۸۷ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۲ تیر ۸۷ ، ۱۶:۲۳
 • ۱۵ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۲ تیر ۸۷ ، ۰۲:۰۰
 • ۱۴ نمایش
 • مضراب

مرخصی ...

۱۱
تیر
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۱ تیر ۸۷ ، ۱۰:۳۵
 • ۱۰ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۷ تیر ۸۷ ، ۰۹:۰۵
 • ۱۷ نمایش
 • مضراب