مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۵ مطلب در خرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است

نازنین...

۳۱
خرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ خرداد ۸۷ ، ۱۷:۵۸
 • ۱۱ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۴ خرداد ۸۷ ، ۰۴:۵۹
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۹ خرداد ۸۷ ، ۱۵:۲۹
 • ۱۹ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۸ خرداد ۸۷ ، ۱۱:۰۸
 • ۶۸ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۴ خرداد ۸۷ ، ۱۰:۵۶
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب