مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۷ ثبت شده است

....

۲۳
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۸:۲۲
 • ۱۴ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۸ ارديبهشت ۸۷ ، ۰۹:۰۹
 • ۱۳ نمایش
 • مضراب

سؤال های خفن من !

۱۲
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۲ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۱:۴۴
 • ۱۲ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۱ ارديبهشت ۸۷ ، ۱۲:۳۰
 • ۱۹ نمایش
 • مضراب