مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۳ مطلب در اسفند ۱۳۸۷ ثبت شده است

نوروز

۲۰
اسفند
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۰ اسفند ۸۷ ، ۱۳:۱۷
  • ۱۱ نمایش
  • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۱۸ اسفند ۸۷ ، ۱۹:۱۴
  • ۱۵ نمایش
  • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۰۹ اسفند ۸۷ ، ۰۸:۱۷
  • ۱۲ نمایش
  • مضراب