مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۳ مطلب در بهمن ۱۳۸۷ ثبت شده است

زمانه...

۳۰
بهمن
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۳۰ بهمن ۸۷ ، ۲۱:۲۱
  • ۱۴ نمایش
  • مضراب

دماغ !

۲۰
بهمن
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۰ بهمن ۸۷ ، ۲۰:۳۸
  • ۱۲ نمایش
  • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۰۳ بهمن ۸۷ ، ۰۷:۲۲
  • ۱۱ نمایش
  • مضراب