مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم؛ و چه غصه هایی که سپیدی موهایم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود؛ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود، و گرنه نمی شود؛ به همین سادگی

مضراب

پشت لبخندی پنهان هر چیز،
روزنی دارد دیوار زمان،
که از آن،
چهره من پیداست.

بایگانی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۸۶ ثبت شده است

هفت سین

۲۸
اسفند
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۸ اسفند ۸۶ ، ۰۴:۵۴
 • ۱۴ نمایش
 • مضراب

خوش باشیم !

۲۳
اسفند
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳ اسفند ۸۶ ، ۱۳:۲۱
 • ۱۲ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۸ اسفند ۸۶ ، ۰۵:۵۰
 • ۱۸ نمایش
 • مضراب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۰۹ اسفند ۸۶ ، ۱۸:۰۵
 • ۱۷ نمایش
 • مضراب